Nie mogę zaproponować takiego zadania ponieważ wymaga ono stworzenia pełnej treści.